Världens modernaste sågverk

Våra moderna sågverk i Kalajoki och Oulainen tillverkar förstklassiga och noggrant specificerade träförädlingsprodukter under produktmärket JULA med råvaror av hög kvalitet.

Finlands modernaste sågverk

Våra sågverk använder råvirke för att tillverka träförädlingsprodukter av högsta klass, såsom byggnadsvirke och ytterpanel.

Vi har satsat på våra sågverk i flera generationer och därför är JULA-produkterna från Junnikkala oöverträffade.

 • Sågverket i Kalajoki

  Vårt sågverk i Kalajoki har specialiserat sig på att såga grov furu både för den finländska marknaden och för exportmarknaden. I Kalajoki sågar vi också all gran vi behöver för vår vidareförädling.

  Junnikkala såg, Kalajoki

  När vi sågar tar vi alltid hänsyn till våra kunders speciella krav.

  För vidarebearbetning ser vi till att vi får den rätta råvaran från vår egen produktion. På så sätt säkerställer vi kvaliteten i hela produktionskedjan, ända fram till slutprodukten.

  Sågen i Kalajoki producerar 200 000 m³ sågat virke om året.

  Vårt hyvleri tillhandahåller kvalitet

  Hyvleriet i anslutning till Kalajoki sågverk betjänar främst husbyggnads- och snickeribranschen med vidareförädlade sågvirkesprodukter av hög kvalitet. 

  Hyvleriets moderna produktionslinjer utför

  • profilhyvling
  • planhyvling
  • rundhyvling
  • ändspontning
  • specialpaketering.

  Våra produkter kan paketeras i krympfilm eller småbuntar efter behov. Produkterna kan dessutom märkas med streckkod eller etiketter och även ändmärkas.

  Slutbehandling av produkter i måleriet

  I Kalajoki har vi också ett måleri, där vi slutbehandlar våra högklassiga produkter och målar dem i de nyanser som kunderna önskar. I Kalajoki målas hela 50 000 m³ per år av våra produkter i de färger kunderna önskar.

  Besöksadress: Sahantie 1, 85100 Kalajoki

 • Oulainens sågverk

  Vi har på senare år gjort stora moderniseringar av sågverkens maskinpark och den nya teknologin gör att vi snabbt kan reagera på kundernas behov och speciella krav.

  Junnikkala såg, Oulainen

  Utöver kundspecifika specialkvaliteter och sågade mellandimensioner med millimeterprecision levererar vi standardträvaror direkt från vårt lager.

  Sågade trävaror med snabb leverans

  Kundnärhet är basen för vår verksamhet både i Oulainen och Kalajoki: snabba och smidiga leveranser av trävaror är en hederssak för vårt familjeägda företag.

  Sågverket i Oulainen har ett tjugotal yrkeskunniga anställda. Sågverket är inriktat på förädling av finfibrig furu med liten diameter. Sågverket i Oulainen tillverkar 150 000 m³ sågat virke per år. 

  Besöksadress: Yrittäjäntie 1, 86300 Oulainen

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.