Miljö

I samband med en virkesaffär avtalar vi med skogsägaren om särskilda åtgärder som ska vidtas i skogen, till exempel skydd av sparträd, källor eller andra särskilda objekt. På detta sätt säkerställer vi att naturskyddet bevaras på ett för båda parter tillfredsställande sätt på avverkningsobjekten.

Miljöcertifikat

Hos Junnikkala har vi föresatt oss att kontrollera och minska de skador som avverkningar och transporter kan medföra för naturen, möjligheterna till mångsidig användning, landskapet och grannarna. Vi har beviljats certifikat enligt PEFC annex 4 för vår hantering av ursprungskedjan.

Råvaror med respekt för miljön

På Junnikkala anser vi det viktigt att skogsbruket respekterar miljön och skonar skogsnaturen. Vår skogsavdelning arbetar ständigt enligt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara principer.

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.