Råvaror med respekt för miljön

På Junnikkala anser vi det viktigt att skogsbruket respekterar miljön och skonar skogsnaturen. Vår skogsavdelning arbetar ständigt enligt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara principer.

Skogen växer av unga träd

Skogarna i vårt anskaffningsområde har en ung åldersstruktur, vilket betyder att skogarna i vårt anskaffningsområde växer nästan två gånger så snabbt som de avverkas årligen. På detta sätt ser vi också till att värna om skogsnaturens mångfald och säkerställa skogens tillväxt.

Stöd till lokal sysselsättning

Vid sidan av de finländska skogarnas välmående är det viktigt för oss att ta ansvar som lokal arbetsgivare. Under säsongen sysselsätter vi upp till 400 personer i mellersta och norra Österbotten. Genom vår virkesanskaffning bidrar vi också med 50 miljoner euro i rotavgifter till regionen.

Virkesanskaffning i finländska skogar

Över hälften av det virke vi använder kommer direkt från familjeägda skogsfastigheter genom vår egen skogsavdelnings virkesiköp. Resten kommer från andra skogsbolag som är verksamma i vårt område. Vi köper inget virke i områden som ingår i skogsskyddsprogram.

Av de råvaror vi köper in kommer 90 % från familjeägda skogsfastigheter i skogscentra i mellersta och norra Österbotten. Cirka 10 % av vår träråvara kommer från Forststyrelsens skogar.

Skogen är vår gemensamma framtid

Enligt våra miljöprinciper strävar vi efter att främja skogsnaturens mångfald, minska vår energiförbrukning och minimera de egenskaper i vår verksamhet som är skadliga för miljön.

I virkesanskaffningen följer vi kvalitetssystemet i ISO 9001 och miljöstyrningssystemet i standarden ISO 14001:2004. Även våra största leverantörer har motsvarande arrangemang och vi förutsätter att de följer samma miljöprinciper när de levererar råvaror till oss.

  • Virkesanskaffning i vår region

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.