Partnernätverk

Vi vill vara en bra partner inom virkeshandel. Vi har ett nära samarbete med lokala skogsentreprenörer och avverkare vid gallring och skogsavverkning.

Skogsavverkning i samarbete

Vi vet att det är mycket som påverkar resultatet av avverkningen, till exempel entreprenörernas kunnande och maskinparkens effektivitet. Därför har vi byggt upp ett tillförlitligt och yrkeskunnigt partnernätverk som hjälper oss med avverkningen.

Vi vill vara en bra partner inom virkeshandel. Vi har ett nära samarbete med lokala skogsentreprenörer och avverkare vid gallring och virkesdrivning.

Pålitliga skogsavverkare

Skogsentreprenörerna i vårt partnernätverk har arbetat professionellt med skogsrenovering, gallring och avverkning i åratal – de är garanterat pålitliga. Vi litar på våra utvalda partner.

Vid valet av samarbetspartner för skogsentreprenader ser vi till att även underleverantörerna har garanterat säkra och effektiva skördare och flerfunktionsmaskiner. Att avverka på rätt sätt är en hederssak för oss.

Lokalt yrkeskunnande

Vi känner vårt ansvar som lokal arbetsgivare och därför vill vi stödja även lokala småföretagare i vår verksamhet. Många skogsentreprenörer i vårt partnernätverk är företagare som vi känt i många år.

  • Virkesanskaffning i vår region

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.