Varför sälja ditt trä till oss?

Våra virkesuppköp baseras på långsiktigt och förtroendefullt samarbete med skogsägarna till nytta för båda parter.

Våra råvaruinköp görs av vår egen skogsavdelning

I våra avverkningar är timmeravkastningen erkänt hög. Detta har stor ekonomisk betydelse både för virkesförsäljarna och för oss. Experterna på vår skogsavdelning fungerar som en länk mellan sågverket och skogsägarna på deras område.

Skogsexperterna på vår skogsavdelning är motiverade och utbildade inom skogsyrket. De är förtrogna både med ekonomiskogsbruk och de lokala förhållandena. Våra skogsexperter kan även på ett opartiskt sätt ta hänsyn till de viktigaste frågorna inom virkeshandel och avverkning.

Högklassig virkesanskaffning

Vår skogsavdelning svarar för att träråvaran håller hög kvalitet och att leveranserna är avbrottsfria. Vår skogsavdelning köper totalt in cirka 500 000 m3 trä. Av detta är ca 320 000 m3 barrträ, varav furu 60 % och gran 40 %.

Partnerskap med lokala skogsentreprenörer

Vi har långvariga avtal med lokala avverkningsföretag, som följer vårt företags kvalitets- och miljöpolicy.

Avverkning och transport sker med våra yrkeskunniga entreprenörers avverkningsmaskiner och virkesbilar enligt vårt sågverks kvalitetssystem enligt ISO 9001-standard. Dessutom kräver vi att våra företagare för sin del svarar för social hållbarhet genom att uppfylla sin lagstadgade arbetsgivarskyldighet.

  • Virkesanskaffning i vår region

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.